ΚΑΛΑΘΙ ΨΑΘ. ΜΕ ΠΛΑΣΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΗ /31Χ24Χ25-26Χ19Χ22-21Χ14Χ19ΕΚ /ΣΕΤ3


Κωδικός: 54375